1600 работни места во Македонски Шуми

img

ЈАВЕН ОГЛАС за засновање на работен однос на неопределено време. 

За повеќе информации за вработувањата во Македонски шуми одете на следниот линк. 

Тагови:

puls24mk

Facebook impact:

Објавено сабота, 01 јуни 2013 06:24:00
Напишано од Сандра