1600 работни места во Македонски Шуми

img

ЈАВЕН ОГЛАС за засновање на работен однос на неопределено време. 

За повеќе информации за вработувањата во Македонски шуми одете на следниот линк. 

Facebook impact:

Објавено сабота, 01 јуни 2013 06:24:00
Напишано од Сандра
Барај